Konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na punkt sprzedaży pamiątek, zlokalizowanego na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni

Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie
  4. Wymagania wynajmującego punkt sprzedaży pamiątek
  5. Wzór umowy

 20.03.2019 r.

Wyniki konkursu ofert

Informacja dot. konkursu ofert