Tematyczne zwiedzanie skansenu

Odwiedzającym Park Etnograficzny w Tokarni grupom i osobom indywidualnym proponujemy tematyczne zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem. Jest to propozycja dla zainteresowanych konkretnymi zagadnieniami prezentowanymi na wystawach stałych i czasowych w skansenie. Proponujemy następujące tematy:

 • „Ginące zawody” – pokazanie pozarolniczych zajęć zarobkowych i hobbystycznych mieszkańców świętokrzyskich małych miasteczek i wsi;
 • Życie codzienne i odświętne” – prezentujemy różne zjawiska życia na wsi: rodzinne święta i uroczystości, a także codzienne zajęcia i związane z tym zwyczaje i obyczaje.
 • „Nasi Święci” - chcąc pokazać ciekawą kolekcję wizerunków świętych Kościoła Rzymskokatolickiego, związanych wiejską religijnością proponujemy ich bliższe poznanie dzięki wystawom w skansenie w Tokarni.
 • „Po nitce do kłębka” – odkrywamy tutaj jak dawniej pozyskiwano lniane i wełniane włókno oraz jak wytwarzano tkaniny w warunkach domowych. Końcowym efektem będzie ubranie: to codzienne i to odświętne czyli strój ludowy.

Miejsce realizacji: Park Etnograficzny w Tokarni,
Czas trwania: ok 120 min/ cały rok
Ilość osób: max 15
Grupa docelowa: szkoła podstawowa klasy III-VIII, liceum, dorośli
Koszt: 200 zł - opłata jak za usługę przewodnicką Obowiązują bilety wstępu: dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny, powyżej 7 lat – 14 zł od ucznia / wstęp bezpłatny do obiektów muzeum w przypadku grup zorganizowanych przysługuje 1 opiekunowi na 20 podopiecznych. Obowiązują rezerwacje.

Załącznik - Formularz "Zamówienia lekcje, warsztaty, przewodnik" (format .doc) (format .pdf)

Wszelkich ustaleń wstępnych dotyczących zamówienia (termin, rodzaj zajęć, itp.) prosimy dokonywać telefonicznie z Działem edukacji etnograficznej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-14.30, a następnie potwierdzić zamówienie przesyłając wypełniony formularz zamówienia (minimum na tydzień przed umówionym terminem).

Bez pisemnego zgłoszenia (formularz zamówienia) grupy nie będą przyjmowane.

W celu dokonania rezerwacji terminu prosimy o kontakt z Parkiem Etnograficznym w Tokarni 

Dział Edukacji Etnograficznej
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 41 315 41 71
tel. kom.: 500 144 720
Kasa: 515 458 649

Dodatkowe informacje:

 1. Muzeum Wsi Kieleckiej, zwane dalej Muzeum, w ramach zadań z zakresu udostępniania zbiorów oraz popularyzacji kultury ludowej realizuje lekcje muzealne, warsztaty etnograficzne, pokazy rękodzieła ludowego oraz umożliwia zwiedzanie obiektów z przewodnikiem.
 2. Odpłatność za wymienione w pkt. 1 formy udostępniania zbiorów oraz popularyzacji kultury ludowej dostępna jest tutaj.
 3. Zamówienia związane z realizacją zadań w formach określonych w pkt. 1 można przesyłać są faxem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do oddziałów Muzeum: Park Etnograficzny w Tokarni, Dworek Laszczyków w Kielcach, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
 4. Zamówienie w formie pisemnej powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji, w tym w szczególności: dane kontaktowe zawierające co najmniej imię i nazwisko oraz nazwę firmy/instytucji (jeśli dotyczy), adres, telefon lub adres poczty elektronicznej, ilość i przedział wiekowy uczestników, termin i godzinę rozpoczęcia.
 5. Zamówienia przyjmowane są z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Muzeum może odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku technicznych możliwości jego wykonania lub otrzymania zamówienia w terminie uniemożliwiającym jego realizację. 
 7. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania oddziału właściwego do jego realizacji, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem jego realizacji.
 8. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty zobowiązania wynikającego z  zamówienia najpóźniej w dniu jego realizacji w dowolnym punkcie kasowym funkcjonującym w Muzeumlub nie później niż na 3 dni przed realizacją na konto Muzeum chyba, że uprawniona osoba reprezentująca Muzeum wyraziła zgodę na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności.
 9. Do wyrażenia zgody na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności uprawniony jest Dyrektor Muzeum, Główny Księgowy jednostki, jego Zastępca, Kierownik Oddziału lub upoważniona przez niego osoba do zastępowania go w czasie nieobecności.