Domeczki z deseczki, czyli jak budowano domy na dawnej wsi (czytaj więcej)

Dzieci składają dom z drewnianych elementów

W czasie spaceru po Parku Etnograficznym prowadzący pokazuje i omawia dawne drewniane konstrukcje domów (zrębowy, sumikowo-łątkowy). Wiedza ta poszerzona jest o specyficzne pojęcia i cechy z zakresu budownictwa. W drugiej części praktycznej, uczestnicy podzieleni na 2-4 grupy budują własne modele domów z uprzednio przygotowanych zestawów drewnianych elementów w różnych rodzajach konstrukcji: sumikowo-łątkowym, zrębowym, zrębowym zakończonym ostatkami lub zrębowym bez ostatków, utrwalając w ten sposób zdobytą wiedzę. W trakcie pracy (składania klocków) wskazują elementy konstrukcyjne ścian.

Miejsce realizacji: Spichlerz ze Złotej Pińczowskiej znajdujący się na terenie Parku Etnograficznego
Czas trwania: ok 60 min/ kwiecień - październik
Ilość osób: max 25
Grupa docelowa: szkoła podstawowa klasy IV-VIII, liceum
Koszt: 300 zł (warsztaty) plus bilety wstępu: dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny, powyżej 7 lat – 10zł zł od ucznia/ wstęp bezpłatny do obiektów muzeum w przypadku grup zorganizowanych przysługuje 1 opiekunowi na 20 podopiecznych. Obowiązują rezerwacje.

Załącznik - Formularz "Zamówienia lekcje, warsztaty, przewodnik" (format .doc) (format .pdf)

Wszelkich ustaleń wstępnych dotyczących zamówienia (termin, rodzaj zajęć, itp.) prosimy dokonywać telefonicznie z Działem edukacji etnograficznej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-14.30, a następnie potwierdzić zamówienie przesyłając wypełniony formularz zamówienia (minimum na tydzień przed umówionym terminem).

Bez pisemnego zgłoszenia (formularz zamówienia) grupy nie będą przyjmowane.