1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz oferty

3. Umowa kupna-sprzedaży

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty