Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert + zdjęcia + formularz ofertowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty