Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko: informatyk

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie


W zakończonym 27 lipca 2020 r. naborze na stanowisko INFORMATYK wpłynęły dwie oferty. Jedna
z ofert nie spełniła wymagań formalnych. Kandydat, którego oferta odpowiadała wymaganiom formalnym określonym w ogłoszeniu został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
Wyniki naboru:
Pan Grzegorz KiljanWymagania niezbędne:

 • znajomość środowiska Windows, w tym Windows Server
 • umiejętność konfiguracji i obsługi serwerów NAS (wymagana będzie znajomość co najmniej jednego z  systemów operacyjnych do zarządzania NAS: FreeNAS, Synology DSM, Zyxel NSM, QNAP QTS
 • przełączanie i trasowanie, znajomość budowy i obsługi sieci (mile widziane, lecz nie wymagane jest potwierdzenie certyfikatem Cisco CCNA )
 • zarabianie okablowania sieciowego: patchcord, zarabianie w patchpanelach oraz gniazdach naściennych
 • biegła znajomość co najmniej jednego z następujących systemów zarządzania treścią: JOOMLA, WordPress, Drupal, ModX, w tym umiejętność postawienia własnej strony
  na serwerze www w jednym z powyższych systemów
 • podstawowa znajomość języka PHP i Java Script
 • biegła znajomość pakietu biurowego Microsoft Office
 • podstawowa znajomość Microsoft MySQL
 • znajomość podstawowych czynności serwisowych: diagnostyka i wymiana zużytych komponentów sieciowych i komputerowych, przywracanie kopii zapasowych danych, rozwiązywanie problemów z działaniem urządzeń, instalacja/aktualizacja sterowników itp.

Wymagania dodatkowe( mile widziane)

 • podstawowa znajomość systemu Comarch ERP Optima bądź innego systemu ERP
 • podstawowa znajomość systemu ewidencji muzealiów MONA
 • profil zaufany na platformie ePuap
 • prawo jazdy
 • znajomość języka obcego ( angielski, niemiecki)

 

Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny.

2)   kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem.

3)   kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia
i kwalifikacje.

4)   oświadczenie o niekaralności.

5)   oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla     potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego

W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie
i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Załącznik:

Kwestionariusz osobowy

 

Termin składania ofert. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 27  lipca 2020 roku do godz. 15.

O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Szczegółowe informacje : tel. 41 344-92-97 wew. 114.

loga