Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osób na stanowisko: rzemieślnik - elektryk, miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni


W zakończonym 16 września 2020 r. naborze na stanowisko RZEMIEŚLNIK - ELEKTRYK wpłynęła jedna oferta, która nie odpowiadała wymaganiom formalnym określonym w ogłoszeniu.


Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osób na stanowisko: rzemieślnik - elektryk

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni

Główne zadania m.in.:

- prace elektryczne, w tym m.in.:

- wykonywanie i remont instalacji elektrycznej w obiektach i sieci zewnętrznej,

- naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, maszyn, urządzeń elektrycznych i rozdzielni

- pomoc przy pracach remontowo-budowlanych

- udział w przygotowaniu i realizacji imprez folklorystycznych i zleconych Muzeum.

- prace porządkowe

- zabezpieczenie oraz prawidłowo eksploatacja powierzonego sprzętu technicznego i prawidłowe rozliczenie powierzonych materiałów

- wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych związanych z charakterem pracy na zajmowanym stanowisku

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie min. średnie techniczne

- uprawnienia SEP do 1 kV lub powyżej

- dyspozycyjność, spostrzegawczość, odporność na warunki środowiska pracy

- umiejętność planowania i organizacji pracy

- umiejętność pracy w zespole

Wymagania dodatkowe:

- prawo jazdy kategorii B

- doświadczenie w montażu i obsłudze sprzętu nagłośnieniowego

- umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny.

2) kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem.

4) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje.

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 16 września 2019 roku do godz. 12.00. O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  
Szczegółowe informacje : tel. 41 344-92-97 wew. 114 lub 116

 

Załączniki:

1. Formularz osobowy