Film nakręcony przez Joannę Durlik - uczennicę VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni.