Muzeum Wsi Kieleckiej pragnie złożyć podziękowania dla Pani Ewy Wągrowskiej za książki przekazane do Mauzoleum w Michniowie.

Otrzymaliśmy wyjątkowy dar w postaci publikacji o tematyce historycznej dotyczącej regionu świętokrzyskiego, głównie okresu II wojny światowej. Księgozbiór Pani Ewa kolekcjonowała wraz z mężem Tomaszem Wągrowskim. Oboje jako długoletni przewodnicy PTTK, autorzy licznych przewodników, artykułów i książek doceniali wartość regionu Gór Świętokrzyskich, jego piękna i tradycji. Państwo Wągrowscy organizowali niezliczone rajdy, kursy oraz objazdy turystyczne, na których uczyli młodzież szacunku do przyrody oraz historii lokalnej. Ich trasy zawsze wiodły przez Michniów. W swojej pracy przewodników świętokrzyskich poświęcali wiele miejsca tragedii mieszkańców wsi. Chcąc, by młodzież w dalszym ciągu mogła poznawać dzieje naszego regionu Pani Ewa swój cenny księgozbiór przekazała właśnie naszej instytucji.