30 kwietnia 2017 roku, wieloletni Kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie Pan Stanisław Krogulec zakończył pracę w Muzeum Wsi Kieleckiej i przeszedł na emeryturę.
Pracownicy Muzeum składają serdeczne podziękowania dla Pana Stanisława Krogulca za trud oraz wiedzę merytoryczną włożoną w rozbudowę Mauzoleum.

Podziękowania dla Stanisława Krogulca składa Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Mariusz Masny
Podziękowania od pracowników Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie