Ponad 900 eksponatów znalazło się w unikatowej kolekcji „Wydawnictwa i dokumenty wytworzone w związku z okupacją niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich w latach 1939 – 1950”, która powstała w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się zgromadzić niezwykle cenne dokumenty, m.in. książki, gazety, dokumenty identyfikacyjne, listy, pamiętniki i fotografie z okresu II wojny światowej. Liczną grupę stanowią również książki niemieckojęzyczne wydane na początku lat 40. XX wieku odnoszące się do wojny z Polską we wrześniu 1939 roku. Feldzug opisują m.in.: „18 Tage Weltgeschehen”, „Der Grosse deutsche Feldzug gagen Polen”, „Auf den Strassen des Siges” czy „ Der Feldzug in Polen”, a także wydany w 1943 roku w Berlinie - “Amtliches Material zum Massenmord von Katyn”. Dodatkowo w zbiorze znalazły się gazety z okresu wojny, zarówno tzw. ,,prasa gadzinowa” podporządkowana władzom okupacyjnym, jak i polska prasa zagraniczna czy konspiracyjna. Największy zbiór stanowi „Goniec Krakowski”, ale wśród kolekcji znaleźć można takie tytuły jak „Gazeta Polska w Brazylii” , ,,Polska Walcząca” , ,, Straż nad Bugiem” czy „Biuletyn Obozu Mauthausen”. Dokumenty zgromadzone w kolekcji to także: personalausweisy, ausweisy, kenkarty oraz karty przydziałowe i żywnościowe.

Najliczniejszą grupę eksponatów ponad 525 sz. stanowią fotografie z lat 1939 – 1945 z ziem polskich, wśród których znalazły się m.in. zdjęcia z wizyty Gubernatora Hansa Franka w Kielcach, fotografie jeńców radzieckich z obozów na Bukówce i Świętym Krzyżu, więźniów oflagów i stalagów, fotografie zniszczeń wojennych, przebiegu kampanii wrześniowej w 1939r., z życia codziennego pod dwiema okupacjami.

Unikatowy zbiór „Wydawnictwa i dokumenty...” będzie dostępny w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie do realizacji projektów edukacyjnych, badawczych i wystawienniczych.

Okładka

Kolekcja „Wydawnictw i dokumentów wytworzonych w związku z okupacją niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich w latach 1939-1950”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Kolekcje
Priorytet: Kolekcje Muzealne