„Pięć lat okupacji na wsi kieleckiej 1939 – 1945. Zapisy pamięci” to unikatowy projekt realizowany przez Muzeum Wsi Kieleckiej. Wojenna historia opowiedziana przez świadków, zostanie zapisana na płycie DVD.

Pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie przeprowadzili do tej pory wywiady z 34 osobami. Zostało nagranych 40 godzin wspomnień świadków tragicznych lat okupacji hitlerowskiej: żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, świadków pacyfikacji wsi kieleckich, rodzin ofiar represji niemieckich i sowieckich.

Przy realizacji projektu Muzeum współpracuje z Archiwum Państwowym w Kielcach, delegaturą kielecką Instytutu Pamięci Narodowej, TVP Oddział Kielce oraz Radiem Kielce, które mają bogate archiwa dotyczące pięciu lat okupacji w Regionie Świętokrzyskim.

Muzeum Wsi Kieleckiej wyda płytę DVD, na której zostaną zamieszczone wybrane relacje świadków historii. Będzie to cenny materiał edukacyjny i historyczny, gdyż zostanie opowiedziany przez świadków wojennych dni. Całość nagrań zostanie udostępniona zwiedzającym w nowym obiekcie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, a ich fragmenty zostaną zamieszczone także na portalu www.martyrologiawsipolskich.pl .

Projekt finansowany jest w ramach programu „Patriotyzm jutra” przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jego realizacja zakończy się w grudniu 2012 r.