Zarząd Okręgu Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przekazał Muzeum Wsi Kieleckiej niezwykle cenny zbiór eksponatów z czasów II wojny światowej. Wśród darów znalazły się między innymi pałki, pejcze, „bykowce”, używane przez gestapo w czasie przesłuchań aresztowanych w więzieniu kieleckim. Kubki metalowe i talerz więzienny, a także krzesło z wieżyczki strażniczej więzienia w Kielcach.

W okresie okupacji niemieckiej do więzienia na ulicy Zamkowej trafiali również mieszkańcy kieleckich wsi. Wielu z nich zakończyło tu życie. Dla innych więzienie było przystankiem przed wywózką do obozu koncentracyjnego lub na roboty przymusowe. Taki los spotkał mieszkańców Michniowa aresztowanych w czasie pacyfikacji wsi 12 lipca 1943 roku.

Te cenne eksponaty przekazane przez darczyńców można zobaczyć na wystawie w Muzeum Wsi Kieleckiej- Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W przyszłości wzbogacą ekspozycje nowego budynku mauzoleum.