W kwietniu 2010 roku Muzeum Wsi Kieleckiej podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Dzięki dofinansowaniu jakie na ten cel  otrzymało muzeum można było zrealizować pierwszy etap rozbudowy mauzoleum.  Na zdjęciu: Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymienia podpisane umowy z Januszem Karpińskim, Dyrektorem Muzeum Wsi Kieleckiej. W uroczystym podpisaniu wzięli również udział: wicepremier Waldemar Pawlak ,Piotr Żuchowski, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jacek Miler, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego.